Cửa thép chống cháy là loại cửa sử dụng thép chất lượng cao, cùng một số vật liệu chống cháy nhằm tăng khả năng chống lửa, chịu nhiệt độ cao nhằm ngăn chặn các vụ hỏa hoạn cháy nổ, bảo vệ công trình, tài sản & tính mạng con người.

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P11

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1G1A

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1G1B

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1G1C

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1G1D

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P1LV

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P2

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P2A

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P2G2

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy P2G2VG

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy T1G1A

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy TCC+FIX