Cửa gỗ chống cháy là loại cửa thép vân gỗ, được gia cường để tăng khả năng chống lửa, chịu nhiệt độ cao nhằm ngăn chặn các vụ hỏa hoạn cháy nổ, bảo vệ công trình, tài sản & tính mạng con người.

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMC2

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMC2A

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMC3

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMC4

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMG3

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIMG3A

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIML1

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIML11

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIML14

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy EIML6

Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy P1G1